15 juni 2018
Spaghettilunch

Vlieggroep 10W Tac Kleine-Brogel organiseert in het kader van haar peterschap haar jaarlijkse spaghettilunch ten voordele van Home Monsheide.