Ondersteuning in Monsheide
Ondersteuning

Monsheide is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder. Wij bieden ondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende beperkingen.