Ondersteuning in Home Monsheide
Ondersteuning

Home Monsheide is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder. Wij bieden ondersteuning aan volwassen personen met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende beperkingen.