Voor wie en voorwaarden
Rechtstreeks toegankelijke hulp

Wanneer u geen persoonsvolgend budget van het VAPH hebt, maar u toch wilt gebruikmaken van onze ondersteuning kan dit via rechtstreeks toegankelijke hulp.

Voor wie en voorwaarden

Voor wie?

Wordt u reeds goed ondersteund door uw familie, netwerk, reguliere diensten, maar heeft u nood aan beperkte handicapspecifieke ondersteuning?

Dan kunt u via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bij ons terecht.

U heeft hiervoor geen goedkeuring of persoonsvolgend budget nodig van het VAPH.

Voorwaarden

 • U bent jonger dan 65 jaar.
 • U verblijft in België.
 • U hoeft geen erkenning van het VAPH te hebben, maar er moet wel minstens een vermoeden van een handicap zijn.
 • U heeft geen persoonsvolgend budget of u maakt nog geen gebruik van de ondersteuning van een door het VAPH vergunde zorgaanbieder.

Van welke ondersteuningsvormen kunt u gebruikmaken?

 • Wonen
  U kan maximaal 36 nachten per jaar van de woonondersteuning in Monsheide gebruikmaken tijdens de week en in het weekend.
 • Dagactiviteit
  U kan per jaar maximaal 91 volle of 182 halve dagen gebruikmaken van de dagactiviteit.
 • Ambulante/mobiele ondersteuning
 • Visuele expertise

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Contacteer dan onderstaande dienst: