Noodopvang, voor wie?
Noodopvang

Heeft u onmiddellijk hulp nodig omwille van een noodsituatie?

Noodopvang, voor wie?

Heeft u onmiddellijk hulp nodig omwille van een noodsituatie? Bijvoorbeeld door het plots wegvallen van uw mantelzorger? Dan kunt u een aanvraag noodsituatie doen via het VAPH. Zie hiervoor http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/10849919-Nood+aan+onmiddellijke+ondersteuning.html


Heeft u reeds een budget noodsituatie toegekend?

  • Dan kunt u met ons contact opnemen voor ondersteuning gedurende maximum 22 weken.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Contacteer dan onderstaande dienst: