Wonen in een aangename en huiselijke omgeving
Wonen

Wonen in Monsheide betekent wonen in een aangename en huiselijke leefomgeving met vrijetijdsinvulling, rust, ontspanning, verzorging en huishoudelijk werk.

Wonen in een aangename en huiselijke omgeving

Wonen in Monsheide betekent wonen in een aangename en huiselijke leefomgeving. Vrijetijdsinvulling, rust en ontspanning, verzorging en huishoudelijk werk vinden er een plaats.

Om ons zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele mogelijkheden en behoeften van de cliënt hebben we binnen onze organisatie verschillende woonvormen gerealiseerd:

  • de leefgroepen
  • de aanleunwoningen
  • het appartement
  • inclusief kamerwonen
  • het inclusief wonen

Binnen deze verschillende woonvormen zijn er accentverschillen op vlak van:

  • begeleidingsintensiteit

In de leefgroepen wordt er het meest intensief ondersteuning geboden. Deze ondersteuning neemt af per woonvorm met het minst ondersteuning in het inclusief wonen.

  • permanentie

De aanwezigheid van begeleiding is groter tot zelfs continu in de leefgroepen. De graad van aanwezigheid van begeleiding neemt af per woonvorm, met de minste aanwezigheid in het inclusief wonen.

  • vorm van ondersteuning

Binnen alle woonvormen wordt er op alle levensdomeinen ondersteuning geboden. Er zijn enkele kleine accentverschillen per woonvorm.

In de woonvormen waar minder intense ondersteuning nodig is, ligt het accent meer op zelfstandigheid, emancipatie, inclusie en samenwonen.

In de leefgroepen waar intensievere ondersteuning nodig is, ligt het accent meer op verzorging en comfort.

Samen met u bekijken we welke woonvorm het best aansluit bij uw noden en behoeften.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Contacteer dan onderstaande dienst: