Geschiedenis
Geschiedenis

Monsheide werd in 1974 opgericht door de Zusters van Sint-Vincentius à Paulo in Deinze.

Geschiedenis

Monsheide werd in 1974 opgericht door de Zusters van Sint-Vincentius à Paulo in Deinze. Hiervoor kochten ze een klooster van de Paters Servieten in Peer. Aanvankelijk was Monsheide een afdeling voor volwassenen van MPI Sint-Elisabeth Wijchmaal; kort daarna (in 1975) werd het erkend als een onafhankelijke voorziening voor volwassen personen met een verstandelijke beperking. Monsheide was één van de eerste voorzieningen in Limburg voor deze doelgroep. In eerste instantie werd de doelgroep beperkt tot vrouwen; sedert 2000 worden ook mannen opgenomen.

Stelselmatig werd de infrastructuur aangepast. Het hoofdgebouw werd meerdere malen gerenoveerd en verbouwd. In 1986 werden de bouw van een sportzaal met ateliers voor dagactiviteiten en een appartement voor 4 personen voltooid. In 1997 werden 2 aanleunwoningen gebouwd. Bijgevolg werden de leefgroepen kleiner en primeerde het huiselijke karakter meer dan ooit.

In 1996 namen de laatste 3 zusters afscheid van Monsheide; dit resulteerde in een aantal herschikkingen van de nachtdienst en andere verantwoordelijkheden overdag.

In 2000 kregen we naast onze erkenning Tehuis Niet-Werkenden een erkenning voor Beschermd Wonen en gingen 4 cliënten op 2 appartementen wonen in Peer Centrum.

Onze zorgvisie evolueerde van het medisch model naar normalisatie en volwaardig burgerschap met de laatste jaren bijzondere aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ondanks haar kleinschaligheid slaagt Monsheide erin om zich te handhaven tussen de grotere voorzieningen in de buurt. Dit vraagt een creatieve en multifunctionele inzet van het personeel.

In 2013 werd een samenwerkingsakkoord afgesloten met Centrum Ganspoel Huldenberg voor de realisatie van een regionaal aanbod voor volwassen personen met een visueel meervoudige beperking. Als naam voor dit project viel de keuze op "Gansheide". In april 2017 konden de eerste cliënten zich vestigen in "Gansheide".