Ons logo
Ons logo

Als basis voor ons logo hebben we gekozen voor een tekening die door één van onze cliënten zelf gemaakt is.

Ons logo

Welke symboliek heeft ons logo?

Als basis voor ons logo hebben we gekozen voor een tekening die door één van onze cliënten zelf gemaakt is. We willen als zorgaanbieder immers vertrekken vanuit de cliënt zelf en zijn of haar talenten benutten.

De twee mannetjes in het logo staan symbool voor de cliënt en zijn netwerk enerzijds en Monsheide en zijn medewerkers anderzijds.

We hebben gekozen voor 2 identieke mannetjes omdat we van gelijkwaardigheid in de ondersteuningsrelatie willen uitgaan.

De handen van de mannetjes wijzen in dezelfde richting omdat Monsheide samen met de cliënt op weg gaat. Samen wordt er een perspectief vooropgesteld en nagestreefd.

Het uiteindelijke perspectief waarnaar we op weg gaan wordt gesymboliseerd door de zon die staat voor een kwaliteitsvol leven vol licht, warmte en een goed gevoel.

Ons logo heeft een groene achtergrond omdat deze kleur enerzijds symbool staat als kleur van de hoop. Anderzijds is de groene kleur ook de kleur van de natuur, van een ecologisch bewustzijn.

Als lettertype hebben we gekozen voor een speels lettertype. Een lettertype dat symbool staat voor een stevige organisatie met plaats voor humor, creativiteit en flexibiliteit.